جهت بازیابی توکنهای سرقت شده چه باید کرد

رفیق من نمیدونم چطور باید بازیابی کنم تمام کیف پول خود به خود ناپدید شدند وقتی پیگیر شدم دیدم یک ادرس وارد کیف پول شده واز تمام ارزهای کیف پول برداشت کرده